Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 21.Marts 2023 kl:18.00

Sted: Kulturhuset, Skolegade 1, Korsør  lokale 224 ( det gamle lærerværelse )

Foreningen sørger for et lækkert traktement, derfor må du gerne tilmelde dig til Maibritt, så vi får bestilt det rigtige.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 

2. Årsberetninger for forening og kursusvirksomhed

3. Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber for forening og kursusvirksomhed

4. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed for kommende år.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og  suppleanter.

 På valg er: Bestyrelsen: Maibritt Lundgreen Randi Vikman og Ingelise S. Pedersen

 suppleant: Annemarie Hørve

 Ikke på valg :Bodil Nielsen, Harry Cilleborg og Ilse Mørck

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 Revisor: Knud Nielsen, Revisorsuppleant: Annemarie Hørve

 8. Eventuelt.

 

 Kreativ Fritid Korsør
Højbjergparken 6 A
4220 Korsør

Skoleleder: Bodil Nielsen

Telefon: 30325387

Mail: Bknielsen@turbopost.dk

CVR: 17217879


Medlem af Fora