Efter generalforsamling

Referat fra generalforsamling 29.marts 2022

Bodil indledte mødet med information om foreningens historie og virke fra 1980 til nye medlemmer som dukkede op og et hjerteligt velkommen til dem.

Årsberetningen fra Bodil:

Aftenskolen:

Holdet med billeder, grafik og keramik for de 8 – 12 årige havde mange tilmeldinger, så holdet blev fyldt op. Man havde optimistisk planlagt 15 gange i efteråret, som blev gennem- ført med ferniseringen i december, lige inden Corona begrænsningen. Så de tre instruktører : Nina Thorborg – grafik Jonna – Billeder Søren Nielsen – Keramik Var godt tilfredse.

Godt samarbejde med Slagelse kommune, som støtter næsten alle udgifter til løn og materialer.

Der var satset på at komme i gang i uge 3, men pga. Corona begrænsninger, måtte vi løbende ændre, så nogle hold slet ikke kom i gang. Der blev prøvet med digital undervisning ,men dette faldt ikke i god jord. Deltagerantal og timetal var næsten beskåret til det halve. Men trods ændringer og forhindringer lykkes det trods alt, at gennemføre nogle af holdene.

Aftenskolehold:

Forår: 

Kirsten Overlade – med 3 syhold Grethe Madsen og Maibritt Lundgreen – 4 porcelænsmalehold Kirsten Gundersen - 1 malerhold derudover er der : Vandgymnastik – 13 hold Qi gong -livstykkerne – pensionistkoret med trofaste kursister, som de bærende økonomiske hold. Qi gong gennemførtes 5 gange udendørs og der blev porcelænsmaling fra maj. måned Der satses stadigvæk på korte kurser, men de er svære at få i gang. Efterår:

Foredraget med Jesper Theilgaard i Kulturhuset blev gennemført efter udsættelse til efteråret. Det var et fantastisk foredrag, ikke bare om vejret, men også om miljøet og den globale opvarmning. Rigtig spændende og interessant ,fortalt med stor entusiasme og stof til eftertanke. En dejlig aften

Efterårssæsonen kom godt i gang. Alle planlagte hold blev gennemført med det fulde timeantal. Desværre stoppede epidemien os i december . Så der var en nedgang i 2021 sæsonen ,pga. en utryghed blandt kursisterne, som valgte, at vente på bedre tider.

Økonomi: Vores lille aftenskole er en bæredygtig virksomhed, til stor glæde for vores kursister. Vi passer på udgifterne og bruger kun det nødvendige på annoncer. Så regnskabet ved Knuds store hjælp og rettidig omhu viser, at vi har en god økonomi. Vores medlemskab af FORA, bevirker, at vi har ret til kommunale tilskud og hjælp til F eks: - puljebeløb til projekter - lønkørsel - støtte til efteruddannelse af vore instruktører - IT support - samt alm. støtte og ideer til foreningen Næste begivenhed :

Kreativ Fritid:

Året startede meget stille. 2021 blev et kontingentfrit år. (pga. aflysning af julemarked 2020) Der var ingen sommeraktiviteter planlagt og de maritime dage aflyst . Bestyrelsesmødet blev holdt i slutningen af maj, og her blev bestyrelsen bekendt med, at scrapbøger og protokol var afleveret til lokalhistorisk arkiv, samt andre ting videregivet pga. flytning.

Generalforsamlingen blev afholdt i midten af juni på Laguna i lystbådehavnen. Skrivelse udsendt til medlemmerne efterfølgende.

Vi fik gennemført årets julemarked og det lykkedes i forhold til restriktionerne. Coronaplan var udarbejdet i light udgave, ingen smagsprøver f.eks.. Synd for Randis dejlige vaniljekranse. Lotteriet fik 2 nye frivillige og der blev udsolgt ,godt gået af de 2 frivillige.

Stakkels Tom i cafeen fik sig en overraskelse da han ankom . "Jule(ca)feen" havde været på spil og fjernet kogeplade og ovne. Der havde indsneget sig en kommunikationsbrist mellem kulturhusets serv.ass og Tom . Men alt løste sig til alles bedste. De var blot fjernet pga. brandfaren.

Aktiviteter og kursusvirksomhed 2022.

Fast ligger julemarkedet og de Maritime dage.

I efteråret under emnet bæredygtighed, prøvede vi at informere på Facebook og Magasinet Tid ,samt alle medlemmer om, at tilbyde folk, at komme ned i kulturhuset og få sine ting repareret, i stedet for at smide ud. Dette foregik i lokale 221, hvor der var en symaskine til rådighed. Ligeledes var der mænds mødested (kulturhuset),hvor frivillige tilbød deres hjælp i metal og træværksted. Det foregik 2 torsdage og to søndage Desværre kom der ingen. ØV ØV ØH!! hvad gjorde vi forkert????

Forslag til fornyelse:

Vi mangler ideer og frivillige hænder. Så til alle vores medlemmer og dem i kender ,læg hovederne i blød og kom med forslag til, hvordan aktiviteterne for 2022, samt fremover skal være.

Vi har i bestyrelsen snakket om et evt. sommermarked på fæstningen. Vi kunne også tænke os, at være mere synlige på de forskellige medier Vi er på Facebook og hjemmesiden www.kreativ-fritid-korsoer.dk Hvis nogle af medlemmerne eller kender en "IT nørd" som vil være frivillig, så hører vi gerne fra jer.

Forslag til hold på aftenskolen modtages også med tak.

Så mød op eller indsend forslag til Bodil.

Regnskab: Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen og revideret af Knud Nielsen

Bestyrelsen: Bodil Nielsen – Harry Cilleborg – Maibritt Lundgreen – Ingelise Pedersen og Randi Vikmann Petersen Suppleant: Annemarie Hørve Revisor: Knud Nielsen

På Valg: Julie – Helle og Ilse Mørck Med ønsket om en god sommer.

Bestyrelsen

KONTAKT


Kreativ Fritid Korsør
Højbjergparken 6 A
4220 Korsør

Skoleleder: Bodil Nielsen

Telefon: 30325387

Mail: Bknielsen@turbopost.dk

CVR: 17217879


Medlem af Fora